Sportska kladionica SportPlusWin

Pravila klađenja

„SPORT PLUS WIN“ d.o.o. Novi Travnik, na temelju članka 80 Zakona o igrama na sreću ”Službene novine F BiH” broj: 01/02 i 40/10, i ovlaštenja propisanih Statutom, direktor društva, dana 12.02.2015.godine, donosi slijedeća:
PRAVILA IGRE NA SREĆU KLAĐENJA „SPORT PLUS WIN“ d.o.o. Novi Travnik
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilima uređuju uvjeti za priređivanje kladioničke igre klađenje (u daljnjem tekstu: klađenje) koju priređuje sportska kladionica „SPORT PLUS WIN“ d.o.o. Novi Travnik sa sjedištem u Novom Travniku Stjepana Radića bb (u daljnjem tekstu: priređivač).
Članak 2.
Kladioničkim igrama smatraju se klađenja na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja, klađenja na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih ili sl. natjecanja (u daljnjem tekstu: događaja) i ostala klađenja.
Klađenje je igra u kojoj sudionik (u daljnjem tekstu: igrač) pogađa ishode događaja predloženih po priređivaču, a eventualni dobitak određen je umnoškom konačnog koeficijenta i uloga.
Okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikomu poznata unaprijed i mora biti takve naravi da na nju ne može utjecati ni priređivač ni igrač. Uvjeti igre moraju biti unaprijed određeni.
Klađenje je igra koja se trajno priređuje.
Članak 3.
Uplate za klađenje se primaju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima putem terminala za klađenje temeljem odobrenja Ministarstva financija F BiH.
Članak 4.
Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri (u daljnjem tekstu: Ugovor).
Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata odredbi ovih Pravila po slobodno izraženoj volji igrača. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja oklade, odnosno uplatom listića .
Ova Pravila predstavljaju opće uvjete ugovora te su sastavni dio Ugovora i obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja klađenja (priređivača, osobe ovlaštene za primanje uplate, igrača, te treće osobe).
Ova Pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača, kao i na službenoj Internet stranici priređivača, koji je dužan osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem.
Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvaća.
Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje neće poništiti klađenje.
U slučaju spora igrač ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti može zbog te okolnosti bilo što potraživati ili na tome temeljiti bilo kakav zahtjev prema priređivaču.
Članak 5.
Igrač je fizička osoba koja je s priređivačem zaključila ugovor iz članka 4. ovih Pravila, pod uvjetom da je sadržaj istog pohranjen na magnetski medij priređivača.
U slučaju bilo kakvih dvojbi ili spora mjerodavan je isključivo zapis na magnetskom mediju priređivača.
Sudjelovanje je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama. Radi provjere dobi priređivač može zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu.
VRSTE KLAĐENJA I MOGUĆE OKLADE
Članak 6.
Priređivač priređuje različite vrste klađenja:
• klađenje na događaje, na njihove dijelove (npr. poluvrijeme) i izvedenice (npr. hendikep),
• klađenje na izvlačenje loto brojeva u svijetu, osim na rezultate izvlačenja lota Lutrije BiH,
Članak 7.
Oklade se zaprimaju na temelju ponude koja se javno objavljuje na kladioničkoj listi priređivača prije početka zaprimanja oklade.
Ponuda za klađenje definirana je naslovom, datumom, vremenom odigravanja i koeficijentima.
Visinu koeficijenta određuje priređivač na temelju vlastite prosudbe, pri čemu uzima u obzir podatke o momčadi ili pojedincu koji sudjeluju u događaju.
Ukoliko je ponuda za klađenje definirana pažnjom ili dodatnim uvjetima navedenim uz ime natjecatelja isti se odnose samo na naslov pod kojim se ponuda nalazi.
Priređivač kao pomoć igračima može uz svaku pojedinu ponudu dodati još informacija, npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra turnir, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice i dr., ali ne odgovara za točnost navedenih podataka. U slučaju kada su podaci koje je Priređivač dodao kao pomoć igračima, odnosno koji su podaci samo informativnog karaktera (npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra turnir, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice i dr.) netočni, oklade se uzimaju u obzir.
Priređivač kao olakšavajuću opciju, nudi igraču da listić za klađenje pripremi koristeći ponudu objavljenu na službenoj web stranici. Uplata, odnosno isplata listića, obavlja se isključivo na uplatnom mjestu Priređivača.
U slučaju pogreške pri objavi kladioničke liste (Internet, teletext, ispis za igrače i dr.) priređivač uzima u obzir podatke koji su zapisani na magnetskom mediju priređivača u trenutku zaključenja oklade.
Priređivač može promijeniti objavljene datume, vremena i koeficijente te povući iz ponude bilo koji događaj.
U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu ili očite pogreške pri unosu podataka u priređivačevo računalo (npr. pogrešno unesen koeficijent 14,40 umjesto 1,44 ili npr. kod hendikep oklada–pogrešno dana prednost već u osnovnoj ponudi favoriziranoj momčadi), priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po točnom koeficijentu čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja.
Ako zbog tehničkih karakteristika postoji nemogućnost prikaza podataka o sudionicima događaja u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva, imena klubova i sl.), a opće poznata činjenica je koji su to sudionici događaja, priređivač može u takvim slučajevima navesti kratice imena sudionika događaja (npr. opće poznato je da Dinamo Zagreb igra u Ligi prvaka s Linfield-om, a zbog nemogućnosti tehničke naravi priređivač navede samo Dinamo bez Zagreb, u tom slučaju se igrač ne može pozivati na činjenicu da je mislio da igra Dinamo Kijev ili Dinamo Bukurešt).
Članak 8.
Zavisno o vrsti događaja priređivač nudi oklade:
• na ishod događaja i dijela događaja (tip 1 pobjeda domaćina ili prvog navedenog natjecatelja – momčadi, tip X neodlučen ishod, tip 2 pobjeda gosta ili drugog navedenog natjecatelja – momčadi, ili kombinacija tipova 1X, X2,12, ili f+2 – hendikep - stavlja u teži položaj favoriziranu momčad (momčad s nižim osnovnim koeficijentom) bez posebne napomene da li je favorit domaćin ili gost. Važeći rezultat u ponudi «hendikep f+2» je postignut u slučaju da favorizirana momčad pobjedi u regularnom vremenu s dva ili više golova razlike.)
• na pobjednika događaja ili dijela događaja
• na pobjednika događaja ili dijela događaja s hendikepom (pretpostavljena prednost jedne od momčadi ili pojedinog natjecatelja)
• na rezultat događaja ili dijela događaja
• na redoslijed sudionika u natjecanju (npr.: 1., 2., 3., ….)
• na pogodak ili prvi sljedeći pogodak u događaju, odnosno dijelu događaja
• na ukupan broj postignutih pogodaka
• na prolaz pojedinca ili momčadi u kup natjecanjima
• na tzv. DUPLU ŠANSU (POLUVRIJEME ILI KRAJ) kod kojeg je oklada dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju bilo kakvog prekida događaja, oklada je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00 (npr. kod oklade na događaj SARAJEVO– ZRINJSKI i tip X u slučaju ishoda poluvremena X, a prekidom događaja u drugom poluvremenu oklada je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00)
• ostale vrste oklada prema ponudi priređivača.
Klađenje može biti pojedinačno (na jedan događaj), kombinirano (na više događaja) i sistemsko klađenje (klađenje u kombinacijama).
Oklade na događaje, dijelove događaja ili njihove izvedenice koje su povezane, a međusobno se isključuju tvore okladu koja ne može postati dobitna (npr. Sarajevo prvak BiH; Zrinjski prvak BiH ili npr. 4. treća mjesta). Ukoliko se takva oklada ipak zaprimi, ista će se smatrati gubitnom.
Kod klađenja na događaje i klađenja na izvlačenje loto brojeva moguće je i klađenje u kombinacijama (u daljnjem tekstu: sistemsko klađenje), pri čemu računalo izrađuje kombinacije pojedinih oklada.
Kod izdvojenih vrsta klađenja moguća je oklada samo na jedan ponuđen događaj, na više ponuđenih događaja, dio događaja ili izvedenicu, ili u kombinaciji s drugim događajima, njihovim dijelovima i izvedenicama (npr. klađenje na dva istovremena događaja).
PRIMANJE OKLADA
Članak 9.
Kod klađenja na događaje priređivač prima oklade do početka događaja, odnosno vremena naznačenog na kladioničkoj listi. Oklade na izvlačenje loto brojeva priređivač prima do najkasnije 15 minuta prije početka događaja, odnosno vremena naznačenog na kladioničkoj listi.
Počne li događaj prije nego što je bio najavljen u kladioničkoj listi, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a ništavne su oklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se koeficijent 1,00) .
Priređivač može ponuditi klađenje za događaj koji je započeo, ali je prekinut i nastavit će se, uz uvjet da su oklade ponuđene pod novim rednim brojem i s vremenom početka nastavka .
Priređivač može promijeniti vrijeme prestanka zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena početka, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).
Važeće su oklade koje se zaprime prije početka događaja, a ništavne samo one oklade zaprimljene po njihovu završetku.
U slučaju da je ugrožen tijek klađenja ovlašteni djelatnik ima pravo ograničiti ili zaustaviti zaprimanje svih vrsta oklada (npr. ograničenjem uvrštenja događaja u sistemsku okladu, zabranom klađenja na navedeni događaj i sl.). Djelatnik priređivača može odbiti zaprimanje oklada u slučajevima koji su opravdani (ako primijeti da je događaj već počeo ili da je povučen iz ponude, a nije blokiran u računalu), da su narušene odredbe stavka 3. čl. 2. ovih Pravila, ako igrač narušava kućni red ili ova Pravila.
MINIMALNE I MAKSIMALNE OKLADE
Članak 10.
Eventualni dobitak pojedine oklade, odnosno kombinacije u razradi sistema, izračunava se množenjem koeficijenata odigranih tipova i uloga.
Kod klađenja na događaje:
- minimalna uplata za okladu (običnu i sistemsku) iznosi 1,00 KM.
- maksimalna uplata određena je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent, za izdvojene vrste klađenja, ne može premašiti maksimalni eventualni dobitak od 5.000,00 KM odnosno 30.000,00 KM po pojedinoj okladi odnosno po jednoj kombinaciji sistema, a cjelokupni sistem ne može premašiti eventualni dobitak od 300.000,00 KM.
Kod klađenja na izvlačenje loto brojeva i klađenja na događaje s traženim ishodom:
• minimalna uplata za okladu (običnu i sistemsku) iznosi 1,00 KM.
• maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni dobitak od 300.000,00 KM po okladi (obična ili sistemska).
Ukoliko se umnožak uloga i odabranog koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos maksimalnog eventualnog dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka.
Članak 11.
Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos (bonus) igraču koji se kladi na više događaja, dijelova događaja ili njihovih izvedenica, i to Odlukom Uprave priređivača koja će biti javno objavljena u svim poslovnim jedinicama priređivača, teletekstu i Internetu.
PRIHVAĆANJE / PONIŠTAVANJE OKLADE
Članak 12.
Konačni koeficijent zapisan na magnetskom mediju priređivača je obvezan za igrača i priređivača, bez obzira na naknadnu promjenu koeficijenta, osim u slučaju «mrtve utrke», ako se oklade tretiraju kao ništavne jer se međusobno isključuju ili ako je oklada ništavna.
Priređivač zadržava pravo da kod izdvojenih vrsta klađenja mijenja koeficijente, a informacija o svakoj promjeni koeficijenata prenosi se na monitore u poslovnici i/ili na teletext stranice. Koeficijenti koji su bili važeći u trenutku primanja oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa listića.
Važeći su samo koeficijenti koji se nalaze na ispisanom listiću priređivača.
STORNIRANJE OKLADE
Članak 13.
Uplaćenu okladu igrač može otkazati (stornirati) najduže u roku od 10 minuta od vremena zaključenja oklade, odnosno do početka događaja u vremenu predviđenom za storniranje. Nakon toga, oklada je zaključena i igrač je ne može mijenjati ili otkazati.
Iznimno, kod izdvojenih događaja oklada je zaključena u trenutku ispisa listića i igrač je ne može mijenjati ili otkazati.
POTVRDA O UPLATI OKLADE
Članak 14.
Potvrda o uplati oklade zapisuje se na magnetskom mediju priređivača i ispisuje se na listiću priređivača te sadrži sljedeće podatke:
• naziv i adresu priređivača i adresu poslovnice
• tjedan, datum i vrijeme (sat, minuta, sekunda) zaključenja oklade
• broj, naziv i tipove s pripadajućim koeficijentima
• redni broj izvlačenja, s odabranim loto brojevima za izvlačenje (bez igara koje organizira Lutrija BiH)
• konačni koeficijent (osim kod sistemske oklade)
• ulog
• eventualni dobitak
• serijski broj oklade
Članak 15.
Pojedinačna i kombinirana oklada je dobitna ako su pogođeni ishodi svih događaja.
Sistemska oklada je dobitna ukoliko su pogođeni ishodi svih događaja bar jedne kombinacije sistema.
U slučaju, da su ništavne oklade za sve događaje, igrač ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.
VAŽENJE OKLADA I USTANOVLJAVANJE REZULTATA
Članak 16.
U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade otkazan, odgođen, prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, važeće su samo oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
To su na primjer oklade na:
• dio događaja koji je završio prije prekida (prvo poluvrijeme, prva trećina, prvi set i sl.)
• na pogodak momčadi ili natjecatelja, ukoliko je postignut prije prekida
• daje gol / ne daje gol, ukoliko je momčad postigla pogodak
• broj postignutih pogodaka ako je veći od postavljene granice
• zbroj gemova, poena, golova, koševa ukoliko je veći od postavljene granice. Ostalo se ruši na koeficijent 1,00.
• na duel kad je odustajanjem jednog, a prolazom drugog natjecatelja određen ishod i sl.
- kod izdvojenih vrsta klađenja ukoliko događaj počne, ponovno počne ili se nastavi u roku od 36 sati od zadnje najavljenog trenutka početka ili ukoliko događaj počne u roku od 30 minuta od najavljenog trenutka početka, odnosno ponovo počne ili se nastavi u roku od 30 minuta od trenutka prekida
• kod klađenja na izvlačenje loto brojeva, za prvo iduće izvlačenje lota iste lutrijske organizacije koje uslijedi nakon prekida, odnosno otkazivanja (osim ako nema drugih uputa).
Iznimno od gore navedenog za klađenje na događaje:
• kod baseballa se uzimaju u obzir igrane oklade i rezultat događaja samo ukoliko isti počne, ponovo počne ili se nastavi u roku od 6 sati od zadnjeg najavljenog trenutka početka
• kod tenisa i stolnog tenisa igrane oklade se uzimaju u obzir ukoliko se događaj odigra do kraja turnira, te kod oklada na prolaz do završetka uzvratnih utakmica.
Za rezultat serije većeg broja utakmica (npr. vodeća ekipa nakon 5. kola ili Austrijska 1. nogometna liga-prvaka 2006/2007) uzimaju se u obzir i naknadne izmjene, odluke pojedinaca ili komisija ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata (diskvalifikacija, oduzimanje bodova, odustajanje od natjecanja i sl.).
Izdvojeni sportski događaji i kao takvi naglašeni od strane Priređivača, mjerodavnim za utvrđivanje rezultata uzima se u obzir snimka događaja ili službeni rezultat.
Članak 17.
U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, gubitnima će se smatrati oklade za koje eventualni nastavak događaja ne bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do dobitnosti oklade, dok je za oklade za koje su do trenutka prekida događaja bile «aktivne» (aktivna oklada je oklada kod koje postoji mogućnost da postane dobitna ili gubitna) a nastavak događaja bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do konačnog stanja oklade (dobitnost ili gubitnost), obračunava se koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču.
Primjer:
Događaj na nogometnu utakmicu Željezničar-Velež prekinut je u 54. minuti (prekid u drugom poluvremenu) kod rezultata 1:0 pri čemu je gol postignut u 34 minuti prvog poluvremena, gubitne su npr. sljedeće oklade:
-oklada na Poluvrijeme/Kraj (gubitni tipovi : X/1, X/X, X/2, 2/X, 2/1 i 2/2, dok se kod tipova 1/1,1/X i 1/2, obračunava koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču)
-oklada na točan rezultat (gubitni tipovi : 0:0, 0:1, 0:2), dok se kod tipova 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0 i ostali rezultati obračunava koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču) i ostale oklade.
Članak 18.
Ako je prekinuto ili nedovršeno natjecanje koje nema vremenski definirano regularno vrijeme trajanja (skijanje, natjecanje automobilima i dr.), a unatoč tome je službeno proglašen rezultat od strane organizatora natjecanja, dobici se isplaćuju prema tom službenom rezultatu. Uvjet da na taj način postignut rezultat bude važeći jest da je događaj bio započet.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, natjecanja u kojima postoji regularno vrijeme (npr. nogomet, rukomet, odbojka i sl.) isto može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora tog natjecanja.
Odredba iz st. 1. ovog članka se ne odnosi na natjecanja u tenisu, stolnom tenisu i odbojci, kao i na utakmice s regularnim vremenom (nogomet, rukomet, košarka, hokej i dr.).
Članak 19.
Kod izdvojenih sportskih događaja u slučaju smetnji tijekom prijema ili prekida prijema televizijskog prijenosa u sjedištu priređivača vrijede sljedeće odredbe:
• ukoliko se, radi emitiranja reklama ili zakašnjenja pri uključivanju televizijskog prijenosa i u prvom i u drugom poluvremenu ne vidi početni udarac, sve oklade na tu izvedenicu događaja su ništavne.
• ukoliko dođe do prekida prijema televizijskog prijenosa, priređivač zadržava pravo da ukloni iz ponude klađenje na taj događaj ili da ga zadrži u ponudi i pričeka nastavak emitiranja
• sve oklade zaprimljene prije prekida prijema uzimaju se u obzir
• ako su oklade zaprimljene prije prekida mogle biti ili jesu završene tijekom prekida prijema, njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno, najkasnije u roku od 48 sati od prekida prijema prijenosa. Isplata dobitaka obavljat će se po objavi rezultata.
• oklade na događaje, dijelove događaja i njihove izvedenice koji nisu mogli biti završeni tijekom trajanja prekida i oklade primljene nakon ponovno uspostavljenog prijema prijenosa isplaćivat će se kao i obično, odmah po odigravanju događaja, dijelova događaja i njihovih izvedenica
Ukoliko dođe do prekida televizijskog prijenosa u poslovnici, a prijem televizijskog prijenosa u sjedištu priređivača je neometan, sve primljene oklade uzimaju se u obzir.
U slučaju reklamacije, priređivač se obvezuje igraču pružiti dokaz - zapisnik o događaju uz navođenje izvora informacija, najkasnije u roku 5 dana od dana prijema obrasca reklamacije u sjedištu priređivača.
Članak 20.
U slučaju odustajanja, odnosno diskvalifikacije primjenjuju se sljedeće odredbe:
• oklada koja glasi na natjecatelja, odnosno ekipu, koji su prije početka događaja odustali ili diskvalificirani smatra se ništavnom,
• ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran tijekom događaja, smatra se da je sudjelovao u događaju, a oklada koja glasi na njega (osim kod tenisa i stolnog tenisa) smatra se gubitnom,
• ako tijekom ekipnog natjecanja, na kojem radi odustajanja ili diskvalifikacije člana ekipe mora odustati ili biti diskvalificirana ekipa (npr. štafetne utrke i dr.), dođe do odustajanja odnosno diskvalifikacije ekipe ili pojedinca (a time i ekipe), oklade na tu ekipu su gubitne osim oklada kod kojih daljnji tijek događaja ne bi utjecao na dobitni tip oklade.
• ako tijekom ekipnog natjecanja u kojem odustajanje ili diskvalifikacija jedne ekipe tijekom događaja ima za posljedicu prekid događaja prije njegova regularnog završetka, jedna od ekipa odustane ili bude diskvalificirana tijekom događaja, sve oklade na taj događaj, dijelove događaja ili njegove izvedenice su ništavne osim oklada koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije odustajanja i oklada kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.
U slučaju odustajanja ili diskvalifikacije oba natjecatelja, kod klađenja na pobjedu pojedinca, međusobni duel primjenjuju se sljedeće odredbe:
• ako su odustali u različitim krugovima, vožnjama, serijama ili rundama i sl. pobjednikom se smatra natjecatelj koji je odustao nakon više odigranih krugova, vožnji, serija, rundi i sl.,
• ako su odustali u istom krugu vožnji, seriji ili rundi, oklada je ništavna.
Članak 21.
Kod klađenja na plasman, pobjednika i sl., u slučaju da dva ili više natjecatelja ili ekipa ostvare isti rezultat (isto vrijeme, jednak broj golova, i dr.), odnosno plasiraju se na isto mjesto, primjenjuje se pravilo «MRTVE UTRKE» - pri obračunu dobitka, umanjuju se odigrani koeficijenti tako da se dijele s brojem natjecatelja koji su ostvarili isti rezultat, odnosno plasman. Primjer: skijanje, spust u Wengenu - koeficijent na pobjedu Hermanna Maiera je 3.00, a na Stephana Eberhartera 4.00. Ako oba skijaša ostvare isto vrijeme i podijele prvo mjesto, koeficijent na Maiera umanjuje se na 2.00, a na Eberhartera na 2.50.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu, u slučaju da su suparnici u duelu po završetku navedenog događaja zauzeli isto mjesto (npr. u skijanju, atletici, plivanju), sve oklade na taj duel smatraju se ništavnima i obračunavaju se prema koeficijentu 1,00.
Primjer:
Skijanje, spust u Wengenu - ako su Maier i Eberharter podijelili prvo mjesto, oklade na njihov međusobni duel smatraju se ništavnima - ni jedan ni drugi nisu pobijedili u tom duelu.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu u skijaškim utrkama koje se sastoje od dvije vožnje (slalom, veleslalom), a u slučaju da se dogode sljedeće specifične situacije primjenjuju se sljedeće odredbe (npr. duel Kostelić-Paerson):
• ako je u 1. vožnji Kostelić odustala ili se nije plasirala u 2 vožnju, a Paerson se plasirala u 2. vožnju i nije završila 2. vožnju pobjednica duela bila bi Paerson.
• ako je u 1. vožnji Kostelić odustala, a Paerson došla do cilja ali se nije plasirala u drugu vožnju, oklade na njihov međusobni duel smatraju se ništavnima, budući da nijedna neće nastupiti u 2. vožnji (analogno stavku 2. čl. 19. o odustajanju u istom krugu). Iznimno, ako bi se njihov međusobni duel odnosio isključivo na 1. vožnju, Paerson bi u tom slučaju bila pobjednica duela.
• Ako su obje natjecateljice završile 1. vožnju, ali se nijedna nije plasirala u 2. vožnju, oklade na njihov međusobni duel također se smatraju ništavnima, budući da nijedna neće nastupiti u 2. vožnji (analogno stavku 2. čl. 19. o odustajanju u istom krugu). Iznimno, ako bi se njihov međusobni duel odnosio isključivo na 1. vožnju, pobjednica duela bila bi bolje plasirana natjecateljica.
• Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu, a u svezi s atletskim disciplinama u kojima je moguća situacija s dvije ili više različitih utrka na istom meetingu (npr. meeting u Zurichu, disciplina 100 m – utrke A i B), oba natjecatelja moraju sudjelovati u istoj utrci da bi oklade bile važeće. To znači da bi u slučaju da je prvi natjecatelj trčao u utrci A, a drugi natjecatelj u utrci B, oklade na taj duel bile ništavne bez obzira na postignute rezultate.
Kod klađenja na prvi odnosno prvi sljedeći žuti ili crveni karton ili prvu odnosno prvu sljedeću izmjenu, u slučaju da obje ekipe u istom prekidu dobiju crveni odnosno žuti karton ili izvrše izmjenu, oklade na tu izvedenicu događaja su ništavne.
POSEBNE ODREDBE
Članak 22.
Turnirska natjecanja, međusobni dueli
U turnirskim natjecanjima te kod međusobnih duela ne primjenjuje se načelo isticanja domaćina prilikom sastavljanja ponuda (razni turniri, svjetska, evropska prvenstva, skijaški kupovi i sl.) smatrat će se da svi sudionici takvih natjecanja igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države organizatora takvog natjecanja ili mjesta održavanja natjecanja.
Nogomet, američki nogomet, ragbi, košarka, rukomet, hokej, vaterpolo
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen (ostvaren, postignut) u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog natjecanja i eventualna sudačka nadoknada), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da se za neki događaj uzima u obzir konačni rezultat ili rezultat određenog dijela.
Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
U slučaju promjene mjesta događaja, koju priređivač nije navijestio ili s kojom priređivač nije upoznat, oklada će biti važeća pod uvjetom da promjena mjesta događaja nije takve naravi da se događaj odigrava na terenu gostujuće momčadi (nije došlo do zamjene domaćinstva). Ukoliko dođe do zamjene domaćinstva, oklada je ništavna.
U slučaju oklada na pojedine natjecatelje u događaju smatra se da je natjecatelj nastupio u događaju samo ako u njemu aktivno sudjeluje (npr. ako natjecatelj sjedi na klupi za rezerve i ne nastupi u događaju, uzima se kao da nije sudjelovao u događaju).
U slučaju oklada na pojedine natjecatelje u događaju ukoliko je natjecatelj dao autogol, takav autogol se neće uzimati u obzir.
Tenis, stolni tenis
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod, određen prvim službenim objavljivanjem.
Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako događaj završi zbog odustanka (povreda, predaja, diskvalifikacija i dr.) jednog od natjecatelja, oklada na taj događaj je ništavna.
Kod oklada na ishod određenog seta, u slučaju da je događaj prekinut tijekom istog seta oklade su ništavne.
Skijanje, atletika
Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
Natjecanja automobilima, motorima, čamcima, biciklima i konjima
Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je natjecatelj izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, smatra se da je sudjelovao u natjecanju osim u natjecanju s konjima.
Kod klađenja na utrke formule 1 smatra se da je vozač završio utrku ukoliko je prešao 90% krugova pobjednika.
Borilački sportovi
Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj, koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija i dr.) protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani koeficijent. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. U slučaju da je događaj otkazan prije početka borbe zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00.
Golf
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat određen prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 rupa). Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.
Baseball
Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni rezultat nakon završetka, uključujući svaki produžetak ili skraćenje vremena igre koje zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela dotičnog natjecanja, osim ako priređivač ne odredi drugačije u ponudi. Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih klubova u obzir se uzima rezultat prve odigrane utakmice, osim u slučaju kada priređivač postavi napomenu (1.ut. ili 2.ut.).
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio ili s kojom priređivač nije upoznat, oklada će biti važeća pod uvjetom da promjena mjesta događaja nije takve naravi da se odigrava na terenu gostujuće momčadi, a u takvom slučaju (zamjena domaćinstva) oklada je ništavna.
Klađenje na izvlačenja loto brojeva
Za rezultat se uzima službeni rezultat izvlačenja lota pojedine lutrije i to isključivo osnovni brojevi. Dopunski brojevi ne vrijede. Maksimalan broj brojeva na koji se zaprimaju oklade je 5 (pet).
Ukoliko se u jednom danu odigraju dva izvlačenja lota iste lutrije, u obzir se uzima rezultat glavnog izvlačenja (prvog, A izvlačenja), osim ako nema drugih uputa.
Posebne odredbe
REGULARNO VRIJEME
Regularno vrijeme je određeno pravilima sportova i ne obuhvaća produžetke, izvođenje jedanaesteraca, sedmeraca, peteraca i sl. U regularno vrijeme uzima se u obzir i sudačka nadoknada vremena.
TV PRIJENOS
Priređivač nije odgovoran za eventualne tehničke probleme televizijskih postaja koje prate izdvojeni događaj.
PRIKAZ MOMČADI / SUDIONIKA
Kod oklada u kojima se traži određen zbroj poena, golova, as servisa, žutih kartona i sl., momčadi ili sudionika događaja, imena momčadi ili sudionika na koje se oklada odnosi bit će prikazana skraćenim imenom.
TENIS
U slučaju prekida teniskog susreta zbog ozljede, mraka, vremenskih nepogoda i sl. oklade su nevažeće i igračima se vraćaju ulozi odmah nakon što sudac proglasi meč prekinutim (ne vrijedi pravilo čekanja 30 minuta kao za ostale sportove).
SLJEDEĆA DVA GEMA
Oklada sljedeća dva gema se ne priznaje u tie breake-u odnosno trinaestoj igri u setu. Tko dobiva sljedeća 2 gema je oklada koja se odnosi na osvajanje dva gema za redom.
U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, primjenjuje se čl. 17. ovih Pravila.
Primjer:
Teniski susret Ljubičić-Moya. Ako je Ljubičić osvojio svoj gem ili je oduzeo servis Moyi, a nakon toga susret je prekinut, odnosno slijedeći gem se nije odigrao, gubitna oklada je tip 2 a ništavna oklada je tip 1 i tip X.
PRVI/SLJEDEĆI KORNER
Uzimaju se u obzir i bit će priznati samo oni korneri koji su izvedeni u regularnom dijelu događaja, uključujući sudačku nadoknadu vremena.
Ne uzimaju se u obzir i neće biti priznati korneri koji se, nakon što su dosuđeni i izvedeni, ponavljaju, te kao takvi neće biti priznati ni u zbrojevima kornera (smirivanje igrača i sl.).
PRVI/SLJEDEĆI ŽUTI KARTON I ZBROJEVI ŽUTIH KARTONA
Uzimaju se u obzir i bit će priznati samo oni žuti kartoni koji su dosuđeni u regularnom dijelu događaja, uključujući sudačku nadoknadu.
Drugi žuti karton koji je dosuđen istom igraču računa se i kao žuti karton i kao crveni karton.
Uzimaju se u obzir i bit će priznati žuti kartoni koji su dosuđeni nakon završetka prvog dijela događaja, odnosno u tijeku pauze između dijelova događaja (poluvrijeme, trećina i sl.), ali se ne priznaju žuti kartoni dosuđeni nakon isteka regularnog dijela događaja i sudačke nadoknade. Dosuđeni žuti kartoni nakon završetka prvog dijela događaja ne utječu više na zbroj žutih kartona u prvom dijelu događaja.
Žuti karton koji je dosuđen odnosi se samo na sudionika ili sudionike koji sudjeluju u događaju (na terenu), dok se ne odnosi na njihove trenere, pomoćne trenere ili sudionike događaja na klupi.
Bez obzira na broj dosuđenih žutih kartona sudionika događaja (momčadima) u istom prekidu, oklada je ništavna i igračima se vraća uplata, osim kada se broj dosuđenih žutih kartona u istom prekidu odnosi samo na jednog sudionika (jednu momčad) tada se oklada priznaje (odnosi se isključivo na okladu prvi(1.)/sljedeći žuti karton). U oba slučaja dosuđeni žuti kartoni se evidentiraju u zbrojevima žutih kartona.
PRVI/SLJEDEĆI CRVENI KARTON I ZBROJEVI CRVENIH KARTONA
Uzimaju se u obzir i bit će priznati samo oni crveni kartoni koji su dosuđeni u regularnom dijelu događaja, uključujući sudačku nadoknadu.
Također se uzimaju u obzir i bit će priznati crveni kartoni koji su dosuđeni nakon završetka prvog dijela događaja, odnosno u tijeku pauze između dijelova događaja (poluvrijeme, trećina i sl.), ali se ne priznaju crveni kartoni dosuđeni nakon isteka regularnog dijela događaja i sudačke nadoknade.
Crveni karton koji je dosuđen odnosi se samo na sudionika ili sudionike koji sudjeluju u događaju (na terenu), dok se ne odnosi na njihove trenere, pomoćne trenere ili sudionike događaja na klupi.
Bez obzira na broj dosuđenih crvenih kartona sudionika događaja (momčadima) u istom prekidu, oklada je ništavna i igračima se vraća uplata, osim kada se broj dosuđenih crvenih kartona u istom prekidu odnosi samo na jednog sudionika (jednu momčad) tada se oklada priznaje (odnosi se isključivo na okladu prvi (1 .)/sljedeći crveni karton). U oba slučaja dosuđeni crveni kartoni se evidentiraju u zbrojevima crvenih kartona.
PRVO/SLJEDEĆE ISKLJUČENJE I ZBROJEVI ISKLJUČENJA
(rukomet, vaterpolo, hokej)
Prvo (1.)/sljedeće isključenje je oklada koja se odnosi na isključenje sudionika jedne od momčadi u regularnom dijelu događaja. Dosuđeno isključenje odnosi se samo na sudionike koji nastupaju u događaju (terenu), dok se ne odnosi na njihove trenere, pomoćne trenere ili sudionike s klupe.
Bez obzira na broj dosuđenih isključenja sudionicima (momčadima) u istom prekidu, oklada je ništavna i igračima se vraća uplata, osim kada se broj dosuđenih isključenja u istom prekidu odnosi samo na jednog sudionika (jednu momčad), tada se oklada priznaje (odnosi se isključivo na okladu prvo/sljedeće isključenje). U oba slučaja dosuđena isključenja se evidentiraju u zbrojevima isključenja.
PRVI/SLJEDEĆI KAZNENI UDARAC I ZBROJ KAZNENIH UDARACA
(nogomet)
Oklada Prvi(1.)/sljedeći kazneni udarac je oklada koja se odnosi na regularno vrijeme, uključujući i sudačku nadoknadu.
Kazneni udarac mora biti izveden od strane sudionike (momčadi) kojem je dosuđen. U slučaju da sudac nakon što je dosudio kazneni udarac jednom od sudionika (momčadi) nije dozvolio izvođenje istog, oklada se ne priznaje.
Isto tako, ponovljeni kazneni udarac ne priznaje se kao novi izvedeni kazneni udarac (npr. sudac je ponovio izvođenje kaznenog udarca jer sudionici nisu bili dovoljno uu daljnjem tekstuni od sudionika koji izvodi kazneni udarac, ili je sudionik koji izvodi kazneni udarac na neki način ometen pri izvođenju kaznenog udarca i dr.).
PRVI/SLJEDEĆI JEDANAESTERAC I ZBROJ JEDANAESTERACA
(nogomet)
Jedanaestercima se nakon završetka regularnog dijela događaja i eventualnih produžetaka odlučuje o konačnom pobjedniku susreta.
Primjer:
Prvi (1.) jedanaesterac da / ne
Ako iz prvog jedanaesterca momčad koja izvodi jedanaesterac postigne gol, dobitan tip oklade je tip 1, a tip 2 je gubitan tip oklade.
ZBROJEVI
Oklade na zbrojeve se priznaju samo u regularnom dijelu događaja uključujući sudačku nadoknadu ili ako je posebno najavljeno na koji se određeni dio događaja, uključujući sudačku nadoknadu, zbroj odnosi (prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, trećinu, četvrtinu i sl.).
Oznaka – (minus) ispred zadanog zbroja označava da li će biti manje postignutih golova, poena, koševa i sl. od zadanog zbroja, oznaka + (plus) označava da će biti postignuto više golova, poena, as servisa, koševa, gemova i sl. od zadanog zbroja u okladi.
Zbrojevi (poena, koševa, golova, gemova, kartona i sl.) na koje se nudi oklada ne mogu biti manji od trenutnog zbroja rezultata (poena, koševa, golova, gemova, kartona i sl.) u izdvojenom događaju. U suprotnom oklada se smatra ništavnom.
HENDIKEP
Oklada hendikep je oklada u kojoj se jednom od sudionika (momčadi) dodjeljuje određena prednost u golovima, poenima i sl. Ta prednost se može mijenjati odnosno dodavati jednom ili drugom sudioniku (momčadi) kroz događaj ovisno o tijeku događaja.
Koeficijent na sudionika (momčad) kojem je dodana određena prednost u golovima, koševima, poenima i sl., ne može biti veći od koeficijenta postavljenog na tog sudionika (momčad) na osnovni događaj. Isto tako, koeficijent oklade hendikep na sudionika (momčad) u izvedenici (poluvrijeme, četvrtina i sl.) ne može biti veći od koeficijenta sudionika (momčadi) te izvedenice. U suprotno oklada se smatra ništavnom.
PRODUŽECI
Prvi produžetak je oklada koja se odnosi na sudionika (momčad) koji će u prvom produžetku, uključujući sučevu nadoknadu vremena, ostvariti pobjedu.
Drugi produžetak je oklada koja se odnosi na sudionika (momčad) koji će u drugom produžetku, uključujući sučevu nadoknadu vremena, ostvariti pobjedu.
Oklade kao što su prvi (1.)/sljedeći gol, žuti karton, korner, zbroj žutih kartona, zbroj kornera, zbroj golova u produžecima, a označene su oznakom «prod», vrijede u oba produžetka, uključujući sudačku nadoknadu vremena, a oklade označene «1. prod» ili «2. prod» vezane su za prvi i drugi produžetak, uključujući sudačku nadoknadu.
Kada je oklada naznačena kao produžeci, oklada se odnosi na pobjednika na kraju produžetaka, uključujući oba produžetka i njihove sudačke nadoknade vremena, ali ne obuhvaća regularno vrijeme događaja i izvođenje jedanaesteraca, sedmeraca, peteraca i sl., nakon što produžeci završe.
Zajedničke odredbe
Na sve što nije posebno regulirano ovim člankom, primjenjuju se opća Pravila igre na sreću klađenje priređivača.
ISPLATA DOBITAKA
Članak 23.
Priređivač objavljuje službene rezultate najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka događaja. Službeni rezultati su oni zapisani na magnetskom mediju priređivača, a objavljeni javno i to u poslovnici priređivača.
U slučaju nepodudaranja službenog rezultata objavljenog u poslovnici ili izvješća u tjednoj tiskovini s rezultatom zapisanim na magnetskom mediju priređivača, kod isplate dobitka u obzir se uzima rezultat zapisan na magnetskom mediju priređivača.
Sitnije pogreške u ispisu imena natjecanja ili natjecatelja (npr.: Liverpool – Liverpol), ako ne utječu na bit oklade, ne uzimaju se u obzir.
Ukoliko je pogreška takva da utječe na bit oklade onda je oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,00 (npr. umjesto MANCHESTER CITY napisano MANCHESTER UTD. i sl.)
Članak 24.
Dobici se isplaćuju u poslovnici gdje je nastala oklada nakon objave službenih rezultata priređivača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana njihove objave.
Kod izdvojenih vrsta klađenja, u slučaju prekida prijema prijenosa u sjedištu priređivača ili u slučaju sumnje u tijek odvijanja događaja (npr. kamera koja prenosi događaj nije prikazala dosuđeni žuti karton i sl.), dobici se isplaćuju nakon objave rezultata, a najkasnije u roku od 48 sati od završetka događaja .
Priređivač može, prema vlastitoj prosudbi, određene iznose dobitaka isplatiti igraču na račun ili u sjedištu priređivača, a posebno u slučajevima isplate većih dobitaka, oštećenih listića i ostalim slučajevima.
Dobitak se isplaćuje jedino i samo donositelju neoštećenog, kompletnog original dobitnog listića . Neoštećeni je listić onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u čl. 14. ovih Pravila.
Iznimno, na temelju zamolbe igrača, komisija priređivača može odobriti isplatu i po oštećenom listiću, ali pod uvjetom da najmanje serijski broj bude u potpunosti čitljiv.
Zbog svog interesa igrač mora čuvati listiće od oštećenja ili eventualnog otuđivanja od treće osobe, jer se dobitak može isplatiti samo jednom i to donositelju listića.
U slučaju sumnje na krivotvorenje listića priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupaka pred nadležnim tijelima BiH.
Prilikom isplate dobitka, priređivač ima pravo od igrača zatražiti predočenje osobne isprave. Ukoliko igrač to ne učini priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve do ispunjenja tog uvjeta.
Članak 25.
Igrač ima pravo podnijeti reklamaciju u roku od 15 dana od dana objave službenih rezultata priređivača. U navedeni rok uračunava se i dan objave rezultata.
Reklamacija se podnosi preporučenom pošiljkom na adresu priređivača ili neposrednom predajom u sjedištu priređivača. Reklamacije uložene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
O reklamaciji odlučuje komisija priređivača u roku od 15 dana od dana njezinog primitka i odluku će u navedenom roku javiti podnositelju reklamacije u pismenom obliku.
Ukoliko komisija priređivača u roku iz prethodnog stavka ne obavijesti igrača pisanim putem o svojoj odluci, smatrat će se da reklamacija nije uvažena.
U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima igrač se mora povinovati odlukama priređivača.
Priređivač se obvezuje čuvati sve podatke o sudionicima kao tajne osim u slučaju sudskog spora kada sudionik izričito izjavljuje da je suglasan da se njegovi podaci objave.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Bude li uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.), priređivanje igre prekinuto ili na bilo koji način poremećeno igrač tako ne stječe pravo na naknadu štete, ni drugo pravo, ako to ova Pravila ne dopuštaju.
Članak 27.
Za obveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Priređivač može određenim osobama privremeno ili stalno zabraniti odnosno ograničiti sudjelovanje u klađenju ukoliko iste narušavaju red i mir u poslovnicama ili sjedištu priređivača.
Članak 28.
Priređivač ne snosi odgovornost u sljedećim slučajevima:
• Za sve tiskarske pogreške odnosno greške prilikom ispisa (npr. ponude, listića i sl.).
• Za štetu koja je nastala tzv. višom silom (na koje se izravno ne može utjecati).
• Za ostale propuste i sve druge pogreške u sadržaju na listiću, na kladioničkoj listi te sadržaju objavljenom na Internet i/ili teletext stranici priređivača, kao i u sadržaju tiskovine priređivača.
Članak 29.
Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u igri mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zenici.
Članak 30.
Priređivač pridržava pravo izmjena i dopuna ovih Pravila u suradnji s Ministarstvom financija F BiH. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena u poslovnicama priređivača i na službenoj Internet stranici priređivača.
Članak 31.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što na njih izda suglasnost Ministarstvo financija F BiH.
„SPORT PLUS WIN“ d.o.o. Novi Travnik
D i r e k t o r: Aida Delić