Sportska kladionica SportPlusWin

Pravila RNG igre

Na osnovu članaka 78., 84., 85., Zakona o igrama na sreću (''Službene novine Federacije BiH'' broj 48/15), direktor SPORT PLUS WIN d.o.o. iz Novog Travnika, Aida Delić dana 10.07.2015. godine donosi slijedeća
PRAVILA KLAĐENJA ZA RNG IGRE
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilima uređuju uslovi za priređivanje kladioničke igre klađenja za RNG igre koje priređuje sportska kladionica „SPORT PLUS WIN d.o.o“ sa sjedištem u Novom Travniku Stjepana Radića bb (u daljem tekstu:priređivač)
Članak 2.
RNG igre su igre na sreću u kojima se za uplatu određenog iznosa učesnicima pruža mogućnost sticanja dobitka u novcu.
Iste su zasnovane na snimljenim događajima (snimci utrke pasa, utrke konja i sličnih utrka) i kompjuterski generiranih događaja sa dodatkom TV monitora u kojima se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva ( Random Number Generator ),pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješanosti učesnika igre.
Članak 3.
Uplate za klađenje za RNG igre se primaju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima putem terminala za klađenje temeljem odobrenja Ministarstva finansija FBiH.
Članak 4.
Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni osnov za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri ( u daljem tekstu: ugovor).
Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata odredbi ovih Pravila po slobodno izraženoj volji igrača.
Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja opklade, odnosno uplatom listića.
Ova Pravila predstavljaju opšte uslove ugovora te su sastavni dio Ugovora i obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja klađenja (priređivača, osobe ovlaštene za primanje uplate, igrača, te treće osobe). Ova se Pravila nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača, kao i na službenoj Internet stranici priređivača, koji je dužan licima zainteresovanim za učestvovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem. Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez žalbe prihvaća.
Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje neće poništiti klađenje.
U slučaju spora igrač ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti može zbog te okolnosti bilo što potraživati ili na tome temeljiti bilo kakav zahtjev prema priređivaču.
Članak 5.
Priređivač je pravno lice koje na osnovu Zakona o igrama na sreću i odobrenja Ministarstva ima pravo priređivanja igara na sreću.
Igrač je fizička osoba koja je s priređivačem zaključila ugovor iz članka 4. ovih Pravila, pod uvjetom da je sadržaj istog pohranjen na magnetski medij priređivača.
Članak 6.
Sudjelovanje je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama. Radi provjere dobi priređivač može zatražiti od igrača odgovarajući dokument o identitetu.
U slučaju bilo kakvih dvojbi ili spora mjerodavan je isključivo zapis na magnetskom mediju priređivača.
VRSTE RNG KLAĐENJA
Članak 7.
- klađenje na izvlačenje brojeva
- klađenje na utrke pasa
1. Klađenje na izvlačenje brojeva
Članak 8.
Klađenje na izvlačenje brojeva je animirana igra za klađenje bazirana na izvlačenju brojeva putem (RNG) generatora slučajnih brojeva. To je igra sa fiksnim kvotama gdje se putem RNG izvlači 35 brojeva od ukupno 49. Cilj igre je da se najmanje 6 odigranih brojeva podudari s brojevima koji se izvlače. Igrač ima šansu za veći dobitak ako su brojevi koje je odigrao što ranije izvučeni.
Svaki krug klađenja na izvlačenje brojeva (RNG) traje prosječno 4 minute i 50 sekundi, a sastoji se od 3 minute predviđeno vrijeme za klađenje i 2 minute se prikazuje izvlačenje brojeva.
Izvlačenje brojeva se prikazuje na ekranu, LCD ekranima, monitorima i sl. Uplate se mogu odnositi samo za ona izvlačenja koja još nisu počela.
U slučaju da se igrač želi kladiti bira 6 brojeva, također ima opciju da se kladi i na više od 6 brojeva, da odabere broj opklada jednakih broju mogućih premutacija. Birajući 7 brojeva ima 6 različitih klađenja (7 različitih kombinacija od 6 brojeva), 8 brojeva je 28 opklada itd.
Ista opklada se može izvršiti na više uzastopnih krugova (1,2,5 i 10).
Ukoliko operater na uplatnom mjestu ne stigne otkucati listić do vremena predviđenog za klađenje, opklada se prebacuje za naredni krug.
Igrač ima pravo birati brojeve slučajnim odabirom sa funkcijom automatskog izbora brojeva.
Igrač izvrši uplatu tako da na blagajni uplatnog mjesta uplati željenu ili automatski izabranu kombinaciju brojeva koje se printaju na listiću. Kao potvrda klađenja igrač dobija listić sa bar kodom, na kojem je prikazan tip opklade, ulog i brojevi na koje se igrač opkladio.
Po završetku kruga igrač prinese listić na blagajnu uplatnog mjesta,gdje se listić očita čitačem linijskog koda i izvrši isplata u slučaju eventualnog dobitka.Igrači su nagrađeni ovisno o broju brojeva potrebnih da kompletiraju svoju opkladu.
Kod klađenja na izvlačenje brojeva, igrač može otkazati (stornirati) uplatu najkasnije do prestanka primanja opklada za izvlačenje brojeva.Pravo na isplatu eventualnog dobitka kod klađenja na izvlačenje brojeva igrač gubi istekom roka od 72 sata od vremena uplate.
Dobitak se može podići samo u poslovnici u kojoj je opklada zaprimljena.
U slučaju tehničkog kvara, ne prikazivanja izvučenih brojeva, ponavljanja brojeva od prethodnog kruga (obzirom da su na svim uplatnim mjestima izvučeni brojevi isti) izračun eventualnog dobitka se obračunava po event listi sa servera.
Ulozi i limiti isplate  
Minimum uplate 0,10
Maksimum uplata 1,00
Raspon uplata 0,10; 0,20; 0,50; 1,00
Tablica isplata
Kugla # Multiplikator uloga Kugla # Multiplikator uloga
Kugla 1 - Kugla 19 60
Kugla 2 - Kugla 20 50
Kugla 3 - Kugla 21 40
Kugla 4 - Kugla 22 30
Kugla 5 - Kugla 23 25
Kugla 6 10.000 Kugla 24 20
Kugla 7 7.500 Kugla 25 15
Kugla 8 5.000 Kugla 26 10
Kugla 9 2.500 Kugla 27 9
Kugla 10 1.000 Kugla 28 8
Kugla 11 500 Kugla 29 7
Kugla 12 300 Kugla 30 6
Kugla 13 200 Kugla 31 5
Kugla 14 150 Kugla 32 4
Kugla 15 100 Kugla 33 3
Kugla 16 90 Kugla 34 2
Kugla 17 80 Kugla 35 1
Kugla 18 70    
Broj kombinacija (broj oklada)
Broj odigranih brojeva Broj kombinacija
6 1
7 7
8 28
9 84
10 210
2. Klađenje na utrke pasa
Članak 9.
Klađenje na utrke pasa je virtualna računalna igra, koja simulira žive utrke pasa s ulozima. Redoslijed prolaska pasa kroz cilj je određen generatorom slučajnih brojeva. Generiraju se samo prva dva mjesta. Zavisno o generiranju prva dva mjesta, odgovarajući video snimak se izabire iz biblioteke i prikazuje na velikom ekranu.
Ciklus jedne utrke traje 5 minuta. Prije svakog kruga je 4 minute vremena, da se izvrše uplate uloga. Svaki pobjednički pas ili par pasa na 1. i 2. mjestu ima unaprijed određenu kvotu, koja je definirana odnosom između uplate i isplate u slučaju pobjede. Kvote se prikazuju na velikom ekranu. Dvije sekunde prije početka, uplate se zatvaraju i nisu više moguće do kraja utrke. Nakon utrke koja traje 40 sekundi, 20 sekundi se prikazuju rezultati.Pobjednik je onaj pas koji prvi prođe ciljnom ravninom,a drugoplasirani je onaj koji drugi prođe ciljnom ravninom.
Igrač izvrši uplatu tako, da na blagajni uplatnog mjesta uplati željenu kombinaciju brojeva, koje se printaju na listiću. U slučaju mogućeg dobitka igrač donosi listić na blagajnu uplatnog mjesta gdje se listić očita sa čitačem linijskog koda.Igrač može otkazati odnosno stornirati uplatu najkasnije do prestanka primanje opklade za tu utrku.
Provjera listića odnosno eventualni dobitak se može podići samo u poslovnici u kojoj je opklada zaprimljena.
Pravo na isplatu eventualnog dobitka kod klađenja na utrku pasa igrač gubi istekom roka od 72 sata od vremena uplate.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Priređivač zadržava pravo izmjena i dopuna ovih pravila u saradnji sa Ministarstvom finansija FBiH. Svaka izmjena ili dopuna biti će objavljena u poslovnicama priređivača i na službenoj Internet stranici priređivača.
Članak 11.
Ova pravila čine sastavni dio Pravila igre na sreću klađenja broj03/15 od 12.02.2015 godine, a na koje je saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija svojim rješenjem broj 05-15-144/15-A.P. od 18.03.2015 godine.